ὑποδεκόμενον

ὑποδεκόμενον
ὑποδέχομαι
receive into one's house
pres part mp masc acc sg (ionic aeolic)
ὑποδέχομαι
receive into one's house
pres part mp neut nom/voc/acc sg (ionic aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”